Міжуніверситетська Угода про співробітництво в сфері інклюзивної цифрової освіти в рамках проєкту AFID

Publish Date
Міжуніверситетська Угода про співробітництво в сфері інклюзивної цифрової освіти

В межах реалізації проєкту AFID партнери з України, а саме Державний торговельно-економічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця та Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» підписали Міжуніверситетську Угоду про співробітництво в сфері інклюзивної цифрової освіти. Дана Угода була укладена з метою сприяння розвитку академічної свободи та інклюзії здобувачів вищої освіти та викладачів, шляхом створення та використання спільного мультиінституційного інклюзивного віртуального кампусу. Цільовою аудиторією даного кампусу є різні типи користувачів: поточні і майбутні здобувачі вищої освіти – малокваліфіковані дорослі та/або дорослі з потребою у неперервній освіті, які проживають у віддалених, сільських, менш обслуговуваних/розвинених
районах, здобувачів із різноманітними здібностями та потребами. Підписання зазначеної угоди є важливим кроком у напрямку забезпечення функціонування мультиінституційного інклюзивного віртуального кампусу та залучення широкого кола слухачів.