Учасники команди AFID активно розвивають міжпроєктну співпрацю

Members of the AFID team are actively developing inter-project cooperation

Активно розвиваємо міжпроєктну співпрацю! В ході kick off meeting за проектом DigiUni, що відбувся 15-16 лютого у м. Париж координатор команди виконавців міжнародного проекту Еразмус+ AFID від ХНЕУ ім. С. Кузнеця Ірина Золотарьова представила виконавцям проекту Erasmus+ DigiUni основні особливості створення та впровадження інклюзивних підходів під час розроблення цифрового контенту, що розробляється в ході реалізації проекту для забезпечення академічної свободи та інклюзії для здобувачів вищої освіти України.